Информационни бюра „Достоен труд", организирани от КТ „Подкрепа" по ОП „Човешки ресурси" 2007-2013, ще разясняват на подрастващите, че условията за работа трябва да отговарят на изискванията за безопасност и здраве при труд, както и че трябва да се спазват изискванията за трудови и пенсионно осигурителни права.

Учениците получават от бюрата познания за пазара на труда за младежките дейности, за възможностите за квалификация, включително за кандидатстване в университети и за работа в чужбина.

Презентация на тези пояснения направи лично лидерът на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев пред ученици в Националната финансово-стопанска гимназия в София. Подобни презентации предстои да бъдат направени в още 70 училища в страната.

Пред учениците най-подробно беше разяснен света на професиите и професионалните квалификации, както и пазара на труда. Дават им се и обяснения как да си търсят работа чрез бюрата по труда, трудови борси и чрез интернет.

Освен обяснението как да напишат мотивационно писмо, учениците получават от информационните бюра и повече познания за правото, документите, включително трудовия договор и осигуряването.

Синдикалистите са се погрижили бъдещите служители да бъдат запознати и със задълженията на работодателите. Сред съветите им към бъдещите работници е винаги, когато имат сигнали за нарушаване на трудовите права за здравословни и безопасни условия на труд, да се обръщат към Инспекцията по труда.