В сградата на държавно предприятие НКЖИ отвориха офертите за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора, съобщиха от НКЖИ.

В откритата процедура участва Обединение "Билд инженеринг", което включва следните фирми: "Трейс Груп холд" АД, "Си Билд България" ЕООД и "Инжпроект" ООД.

Предметът на обществената поръчка е формулиран: "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора - проектиране, строителство и авторски надзор". Срокът за приключване на работата на комисията е 23 август 2019 г.

В описанието се посочва, че гаров комплекс Нова Загора е разположен на 8-ма железопътна линия в участъка Пловдив-Бургас.

През жп гарата преминават три железопътни направления - към Богданово, към Бургас (Ямбол, Карнобат, Бургас) и към Стара Загора (Стара Загора, Пловдив, София). Поради стратегическото си място, гаровият комплекс е изключително важен за железопътната инфраструктура у нас.

С реконструкцията на гарата ще бъде построена нова сграда. Ще бъдат модернизирани перони и коловози, както и ще бъде изградена нова вертикална планировка с прилежащ паркинг.

Проектът цели подобряване интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, чрез изграждане на модерен гаров комплекс тип пътнически терминали за връзка с градския транспорт. По този начин ще се осигури ефективно подобрение на предлаганите железопътни услуги, чрез изграждане на модерна и многофункционална сграда и съпътстващи съоръжения, гарантиращи равнопоставен достъп на гражданите с намалена подвижност.

"Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора - проектиране, строителство и авторски надзор" се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.