Министерство на земеделието и горите непрекъснато следи развитието на зърнения пазар в страната и е готово при необходимост да предприеме съответните мерки и действия, увери министър Нихат Кабил по повод появили се в публичното пространство коментари и становища относно състоянието на сектор „Зърно".

За момента не се предвижда увеличение на таксите за фитосанитарни сертификати при износ на зърно, увери министърът, цитиран от пресцентъра на министерството на земеделието и горите.

Излизането на пазара на пшеница от нова реколта оказа своето влияние и през първия месец от новата пазарна година - месец юли, цената на пшеницата в страната отбеляза понижение, сочат данни от анализите, направени през август от Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими" към МЗГ.

По данни на Системата за агропазарна информация (САПИ), средната изкупна цена на хлебна пшеница за юли 2006 г. е 165 лв./т.

През месец август бе регистрирано постепенно покачване на цените на зърното, като в края на месеца цената на хлебната пшеница достигна до средно 180-190 лв./т, а тази на фуражната- до 150-160 лв./т., сочат данните на САПИ.

Влияние за нарастване на цените на българската пшеница оказват активното търсене за износ и покачването на цените на международните пазари, считат експертите в Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими".

По оперативни данни на Агенция "Митници", от началото на настоящата пазарна година (1 юли 2006 г.) до 3 септември 2006 г. извън страната са реализирани 592 189 тона пшеница.

Около 83% от общия износ за периода е насочен за страните от ЕС (490 784 тона, основно за Испания). Износът в това направление е стимулиран от безмитната квота за внос на пшеница с произход от България в ЕС, която за периода 1 юли 2006 г. - 30 юли 2007 г. е в размер на 384 хил. тона.

Традиционно най-големите количества се експортират през първите 3-4 месеца от пазарната година, когато предлагането е най-високо, след което се наблюдава постепенно отслабване на интензитета на износа. Подобна ситуация се очаква за следващите няколко месеца.

Повишаването на цените на пшеницата в световен мащаб се очаква да рефлектира и върху равнището на българските цени, прогнозира още Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими".