Цените на производител в промишлеността за месец юли нарастват с 0.8%, спрямо предходния месец, показват данните на НСИ, публикувани днес.

Индексът на цените на производител се увеличават с 14.8 на сто спрямо юли 2005 г., като от 2000 г. насам, те са нараснали с цели 37.4%.

В добивната промишленост производствените цени са се увеличили с 5.4% на месечна база, а на годишна, инфлацията в сектора е 69.6 на сто.

Минимален е ръстът на цените в преработващата промишленост, 0.1%, като спрямо юли 2005 г. те са се увеличили с 12.3 на сто.

Понижение от 2.9% е отчетено в цените в сферата на металолеенето, а 0.2% е понижението в цените в производството на хартия и картон, съобщават от НСИ.

В енергийният сектор и по-точно в производството и разпределението на електроенергия, газ и вода, цените на производител отбелязват ръст от 1.9% за юли спрямо юни, а на годишна база увеличението тук е в размер на 7.5 на сто.

След индексът на потребителските цени, този за цените на производителите е вторият по важност инфлационен измерител в страната.