С удължаването на договора на фирма „Карат С" за предвидения едногодишен период бюджетът на Столична община ще бъде ощетен с между 700 000 и 1 млн. лева. Това се посочва в отворено писмо на Дискусионния клуб за социална и местна политика.

Николай Белалов, Борис Цветков и Георги Димитров от клуба настояват областният управител на София-град да спре решението на Общинския съвет за удължаване на договори за основни автобусни линии от общинската транспортна схема на територията на Столична община.

Припомняме, договорът на фирма "Карат С" за обслужване на пет автобусни линии на масовия градски транспорт се удължава с една година. Става въпрос за автобусните линии - 4, 30, 42, 84 и 90.

Мотивите на клуба за настояването са, че решението на местните парламентаристи нарушава европейското и българското законодателство и позволява да продължава действието на договори след изтичането им (сключени след конкурсна процедура). Договорите касаели разходване на значителни публични финансови средства.

Те изтъкват, че фирмата вече е известна с редица скандали и участие в незаконно договаряне преди конкурс както и в други скандални решения и опити за ощетяване на гражданите, на Столична община и на общинските и държавни средства.

Решението било взето без официално поискано, получено и оповестено становище на „Столичния автотранспорт" ЕАД, на „Центъра за градска мобилност" ЕАД, на синдикатите и на заинтересованите граждани и техните организации.

В отвореното писмо се посочва още, че с влизането в сила на решението бюджетът на Столична община ще се ощети съответно с поне 0,31 лв. и 0,33 лв. на всеки километър пробег на въпросните пет автобусни линии.