Банките, мобилните оператори и другите монополи са абсолютни властелини върху живота и съдбите на българските граждани. Това заяви по време на съвместно заседание на парламентарните комисии по взаимодействие с гражданите и тази по бюджет и финанси Мая Манолова. На събитието обаче не присъстваха представители на банките, както и на ръководството на асоциацията им.

Народният представител от БСП Румен Гечев представи някои от планираните промени в законодателна рамка, касаеща регулирането на финансовите институции.

Той посочи, че новите текстове ще засегнат получаването и изплащането на потребителски и ипотечни кредити, лихвите по бързите кредити и др. По думите на Гечев референтният лихвен процент, който банките обявяват не е достатъчно пазарен и в законопроектите е предвидено нейното по-тясно обвързване с пазарния лихвен процент (libor, eurobor, sofibor) , а надбавката която финансовите институции слагат също да е прозрачна и по-трудно променяща се с течение на времето на кредита.

По отношение на ипотечните кредити Гечев посочи, че България не е направила нищо по този въпрос за разлика от почти всички страни от ЕС, които са предприели редица мерки за защита на кредитополучателите. В някои страни по ипотечните кредити е задействана схема за защита при която клиентите получават отсрочка по вноските си между два месеца и две години. В Дания хората останали без собствено жилище се настаняват в общински, допълни Гечев.

Кирил Добрев, който също е депутат от левицата заяви, че в момента активно се работи и по овладяването на проблема с фирмите, даващи т.нар. бързи кредити. По думите на Добрев в момента тези фирми са раздали кредити за 2 млрд. лв. при положение, че регистрираният им капитал е 250 млн. лева. В момента средната лихва по тези кредити е 200% годишно, което означава, че тези институции са увеличили портфейлите си до 4 млрд. лева.

Добрев посочи, че се върви към ограничаване на лихвите по бързите кредити, като ще се отнеме възможността на тези дружества да събират каквито и да е такси.
Участие във форума взе и бившият кандидат за вицепрезидент на Меглена Кунева и финансов експерт Любомир Христов. Той заяви, че ситуацията в България е такава, че "кредитът убива". Според него има банков произвол, който дори е подкрепен от съществуващото законодателство.

Той предложи да се създаде организация за извънсъдебно решаване на споровете между банките и гражданите, защото в момента съдебните процедури освен че изискват много време, често водят и до здравословни проблеми на жалбоподателите.

Христов посочи, че трябва да има регулатор на банките, който да е извън БНБ и да има дума по отношение на търговските практики на финансовите институции. Той се аргументира, че в момента БНБ е призвана единствено да следи за интересите на вложителите на банките както и за самото финансово здраве на банките, но не и за това дали търговските им способи са в интерес и на гражданите.

По време на съвместното заседание Йордан Цонев заяви, че предстои Народното събрание да намали таксите, събирани от частните съдебни изпълнители.