Поради високите температури вчера и поради възникнали пожари автоматично са се изключили някои електропровода в страната.

Вследствие на това части от Варна и Добрич са останали без ток за около 20-30 минути в интервала между 16.52 и 17.22 часа вчера.

За 6 часа ни е била предоставена аварийна помощ от електроенергийните системи на Румъния, Гърция и Сърбия.

Със заповед на изпълнителния директор на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД г-н Иван Айолов е назначена комисия за разследване на причините, довели до възникване на аварията и набелязване на мероприятия за недопускането им.