Възстановиха движението на влаковете по модернизираната железопътна инфраструктура по текущ път 2 в междугарията Казичене-Елин Пелин и Искър-Казичене, първи и втори гарови коловози в гара Казичене и междугарието Казичене-Разделен пост Мусачево. Това стана на 9 юни 2020 г. (вторник) около 23.00 часа, съобщиха от БДЖ.

Засега движението на влаковете в тези участъци става със скорост 60 км/ч, а след приключване на строителните дейности и по път 1 - със 160 км/ч.

Във възстановените за движение железопътни отсечки са изградени ново долно строене с повишена носимоспособност чрез циментация на земната основа. Поставен е противозамръзващ предпазен пласт, решено е цялостното отводняване на конструкцията на земното платно с отводнителни канавки, дренажи и канали. Изпълнена е цялостна реконструкция на съоръженията в участъка (водостоци и мостове). На пероните е изградено ново перонно осветление и навеси за пътниците.

По време на ремонта в междугарията и текущите пътища в гарите е изградено ново горно строене на железния път и жп стрелки от по-тежък тип релси - 60Е1 на нови стоманобетонови траверси, оборудвани с еластично скрепление. Конструкцията на горното строене е безнаставов релсов път, което позволява по-голяма плавност и комфорт при движението на влаковете.

Конструкцията удължава експлоатационния живот на железопътната инфраструктура, намалява и разходите по поддържането й. Изградени са нова контактна мрежа и тръбна канална мрежа.

Очакванията на БДЖ са с този инвестиционен проект за модернизация на железопътната линия София-Пловдив в жп участъка София-Елин Пелин да има по-добри условия за транспортиране на пътници и товари, изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура и достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС за развитие на трансевропейските транспортни мрежи.

Проект "Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин" се съфинансира по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).