Въпреки относителната неустойчивост на мненията, са формирани две крайни групи - категорични привърженици на добива на шистов газ в България - близо 7 на сто, и твърди противници - 3,8 пъти повече - 25%.
Общо делът на подкрепящите проекта е малко над 28 на сто, а на отхвърлящите го - близо 53%.

Това се казва в проучването на общественото мнение, извършено от ESTATE по поръчка на Министерството на икономиката по темата шистов газ.
Вчера от министерството разпространиха до медиите резюме на изводите от проучването, което обаче се оказа доста едностранно.

Припомняме, това стана часове преди икономическата комисия в парламента да заседава за мораториум върху проучването и добива на шистов газ.

Според това, което министерството цитира от проучването става ясно, че 75% от българите подкрепят проучванията за шистов газ в България при гаранции за еко-средата.

Пропуснати са някои от важните настроения на българите, ставащи ясни от отговорите в анкетата.

Темата за проучване за шистов газ е тревожна за 54,6 от допитаните срещу 35,7, които са спокойни по въпроса.
Още по-голям е процентът на тревожещите се, когато става дума вече за добив - 58,9 срещу 29,8 процента.

52,9 на сто от анкетираните се определят като противници на добива, срещу 28,2 %, заявили, че са привърженици.

„За" договор с Шеврон се обявяват37,6 на сто срещу 42,9, които са против споразумение с американската компания.