Поскъпва такса "смет" в Ямбол. Това решиха местните общинари по време на днешното заседание, на което бе приета план-сметката за чистотата и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г., съобщиха от Ямболската община.

За да бъде обезпечено финансирането, през идната година общият размер на промила за такса смет за жилищни имоти ще бъде 3.43, а за нежилищните имоти - 5.23. Таксата е по-висока от досегашната, съответно с 0.97 и 1.19 промила.

Необходимите пари за предоставяне на услугите по чистотата са общо в размер на 5 099 227 лева. Самите услуги се извършват въз основа на договори, сключени след проведени обществени поръчки със съответните фирми - изпълнители.

"Завишението се дължи на увеличените разходи за почистване на уличните платна, площадите, парковете и др. територии за обществено ползване, както и от разписаните в Закона за управление на отпадъците изисквания за увеличаване процента на разходите по предварително третиране на отпадъците и нарастване размера на отчисленията", пишат от общината.

Тези отчисления общините имат задължение да превежда по сметката на регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите. От ямболската община обясняват, че това е първото завишение на такса битови отпадъци за последните четири години в Ямбол, твърдят общинарите.

Докато течеше заседанието на местните общинари, десетки граждани се събраха на протест срещу драстичното увеличение на такса смет в Ямбол, съобщи БНТ. Предложението на общинска администрация е увеличението да бъде 40 процента за жилищните имоти, а за нежилищните - 30 процента.

Хората от Ямбол недоумяват защо се налага увеличение на такса смет, след като миналата година по европейски проект беше построено регионално депо, отговарящо на всички стандарти и то трябваше да бъде гаранция, че таксата няма да расте. Граждани и общинска администрация имат различни гледни точки за такса "смет".