Третата най-продуктивна в страната индустрия е изправена пред редица предизвикателства. Минно-геоложкият сектор се нуждае от намаляване на административната тежест върху бизнеса, заяви на конференция министърът на МОСВ Нено Димов.

"Когато се говори за политика по околна среда обикновено се възприема, че тя е насочена към спиране на икономическата дейност", допълни той. По думите му, трябва да бъде намерен баланс между икономическото развитие и околната среда, защото това е гаранция за по-добро качество на живот.

"Добивната промишленост е един от най-перспективните браншове в България", подчерта и вицепремиерът Валери Симеонов. 24 000 души са ангажираните в индустрията, която формира 4% от БВП и 11% от общия износ на страната ни.

"За съжаление, условията, при които са представени процесите на проучване, на предоставяне на концесии, на тяхната реализация и разширяване, практически водят до ограничаване на бъдещето на този сектор", коментира Симеонов.

Според Симеонов е необходимо да се хармонизират разпоредби на Закона за подземните богатства, в които се уреждат аспекти на собствеността, както и регулацията на стопанската дейност от държавата.

Концесионерите да получават по-кратки срокове за строеж е разумно решение, смята Симеонов.

"За мен е недопустимо това, на което сме свидетели последните години - местни общности, провокирани, активизирани от псевдоекологични организации да блокират разработването на национални залежи, които са изцяло държавна собственост. Той определи ситуацията с находищата в Трън, Генерал Тошево и Попинци като парадокс, който налага тревожна тенденция за блокиране на целия отрасъл.

"България не може да стане заложник и жертва на не добре осъзнати групови, личностни или конкурентни зависимости и въздействия", заяви вицепремиерът. В някои случаи става въпрос и за провокации от страна на други държави, убеден е той.

Основни проблеми пред минно-геоложката индустрия според него са усъвършенстването на процедурите за откриване и регистриране на находища и запаси, въвеждането на принципа за мълчаливото съгласие при законови определени условия и ред, както и затягането на изискванията за кандидат-концесионерите. Той подчерта необходимостта от ясен ред, по който МС да регулира натовареността от гледна точка на проучванията на подземни богатства, като за това решение да се носи ясна политическа отговорност.

Секторът има огромна добавена стойност за икономиката, която минава през Програмата за корпоративна и социална отговорност, свързана с инициативите на компаниите.

"Всяка една компания с мисълта за икономически растеж трябва да мисли за акумулирането на капитал. Един от основните е човешкият капитал", заяви Мими Стефанова, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. Компаниите, според нея, трябва да работят с университети и да не неглижират кадровия елемент.

"Инвестицията в образование е най-важната особено когато компаниите са проактивни и отворени", допълни тя.