ЗАД „Армеец” регистрира безспорен успех по застраховка „Каско на МПС“ към месец май 2016 г., като заема първо място в класацията на общозастрахователния пазар с  пазарен дял 21,7% и премиен приход над 44 млн. лв.

Официалните данни от Комисията за финансов надзор показват, че ЗАД „Армеец” е лидер по застраховка „Каско на МПС“ от 2011 г. насам.

При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” дружеството генерира премиен приход от над 18 млн. лв. и има пазарен дял от близо 7%.
При тази застраховка се отчита намаляване в пазарния дял от близо 3% за същия период на миналата година, което е свързано с новата управленска стратегия на мениджмънта и акционерите.

 ЗАД „Армеец” продължава да е първенец и по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с пазарен дял от 22% и ръст над 11%към същия период на 2015 г.

Към месец май на 2016 г. дружеството реализира премиен приход в размер на 74 млн.лв. и пазарен дял от 11,2%.