След поредните преговори между ръководството на ЧЕЗ - София и стачния комитет на работещите в предприятието, не е постигната договореност по седем от десетте стачни искания.

Поради това синдикалните организации на КНСБ и "Подкрепа" в предприятието се подготвят за ефективна стачка, съобщи БНР. 

Преди дни от стачния комитет и от синдикатите предупредиха, че при една ефективна стачка в предприятието западна България ще остане без ток.

Ръководството на ЧЕЗ категорично е отказало да преговаря по основните искания за увеличаване с 25% на основните работни заплати, считано от 1 февруари тази година. На практика са предложили увеличение от реални 7%.

Председателят на Националния стачен комитет към КНСБ Валентин Никифоров обясни, че от ръководството са отказали също продължаване на срока на действие на изтеклия на 31 януари колективен трудов договор.

Отказано е също така и сключване на краткосрочен колективен трудов договор със същите клаузи, който да гарантира правата на работещите в ЧЕЗ.

От друга страна, работодателите не са се съгласили да спрат едностранното "оптимизиране" на персонала, т.е. съкращаване на работници на брой 400 от дата 1 май тази година и по този начин ще се доведе до сериозно влошаване на услугите, предлагани от дружеството и сериозно увеличаване на риска от трудови злополуки, смятат синдикатите.

Синдикалистите са поканили днес работодателят на ЧЕЗ, за да преговарят вече с тях по чл. 14 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, т.е. на практика да се договорят за параметрите на ефективна стачка.

В петък в КНСБ са поканили министъра на икономиката Петър Димитров, на труда Емилия Масларова и представители на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, за да ги уведомят за ситуацията.

Понеже на 19 март изтича срокът, който са определили синдикатите за сключване на колективен трудов договор, за митинг пред сградата на ЧЕЗ са свикани всички служители от столичното електроразпределение и електроснабдяване.