Доходите на българите са не просто сред най-ниските в ЕС, но са по-ниски дори от тези на гражданите на държави извън Евросъюза като например Хърватия.

Средните възнаграждения у нас са почти двойно по-ниски от тези в Румъния и почти 19 пъти по-ниски от тези в Германия.

У нас един работник в частния сектор печели 1,2 евро на час, а в Румъния - 2,2 евро. Минималната заплата у нас е 110 евро, около 13 пъти по-ниска от тази на британците.

Това сочат данни от изследване на Федерацията на европейските работодатели, пише Money.bg. Организацията прави мониторинг на заплатите в 49 европейски страни.

Страните с най-високи нива на доходите са Дания, Швейцария, Норвегия, Лихтенщайн, Германия и Люксембург.
На дъното на съюза сред страните - членки на ЕС, са Испания, Гърция и Португалия. Средните седмични доходи в Португалия са едва 28 % от тези в Германия.

Въпреки ниските разходи за труд България не е сред най-атрактивните страни за инвестиции основно заради ниската квалификация, липсата на достатъчно подготвени специалисти и ниското ниво на трудова организация.

У нас, въпреки ниските корпоративни данъци, осигурителната тежест е една от основните предпоставки за затрудненията на малките фирми.
Много от тях не могат да излязат от сивия сектор и не са в състояние да предложат високи възнаграждения на служителите си заради високите осигурителни прагове.

За влошените перспективи пред развитието на икономиките на страните от Източна Европа влияние оказва и забавянето на икономическия растеж в целия ЕС и увеличаващата се инфлация в еврозоната. През юни тя е била 4 %, а през юли - 4.1 на сто. Това е най-високата инфлация в еврозоната от въвеждането на еврото през 1999 г.

В момента нито една от държавите, част от европейския паричен съюз, не е в състояние да покрие критерия за инфлацията под 2 процента, сочи изследването на Федерацията на европейските работодатели.