От днес започва подаването на документи за плодове и зеленчуци по схемите за субсидия, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

До 31 януари 2019 г. земеделските производители, които са кандидатствали за Кампания 2018 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.

Утвърденият образец на електронен опис на документите, които доказват реализацията на произведената продукция, е достъпен за изтегляне и попълване на сайта на ДФ "Земеделие". На същото място е публикувана и инструкцията за попълване. Файлът съдържа възможност за създаване на опис до 100 реда. Ако е необходимо, земеделските стопани могат да поискат по-голям файл с възможност за създаване на повече редове от областните структури на фонда.

Попълненият опис по образец се подава до 31 януари 2019 г. на електронен и на хартиен носител, придружен от копия на описаните документи. Те се депозират в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата - физическо лице и адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец.

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация.