Само в район "Източен" в Пловдив са издадени 100 акта за административно нарушение на родители, чиито деца не посещават задължителните предучилищните групи. От тях 13 вече са санкционирани с глоби между 50 и 250 лева, съобщи БНТ.

Специалният софтуер на Министерството на образованието обхваща всички деца между 5 и 16 години, които трябва задължително да посещават предучилищна или да ходят на училище.

Вълчев признава, че е трудно върнатите 40 000 деца да ходят редовно на училище

Вълчев признава, че е трудно върнатите 40 000 деца да ходят редовно на училище

Още по-трудно е да усвоят ключови компетентности

Заради големия брой отпадащи деца в пловдивския район "Източен", където е концентрирана най-голямата ромска група у нас и детските градини ще имат свои профили в системата.

"До миналата година работата беше без да се използва такъв специализиран софтуер много по-трудно е на хартия, с много документи, с обхождания в детски градини и в училищата". Това обясни Николай Чунчуков, кмет на район "Източен".

В една от осемте градини със специален профил в системата за мониторинг на отпадащите от предучилищните групи деца са назначили специален служител. В детска градина "Чайка" отделен човек ще обработва тази информация.

От септември на задължително предучилищно обучение подлежат 803 деца от района, които до момента не са посещавали детска градина. Още от сега екипите започват да правят обходи по адресите на семействата.