За цялата система за изтърпяване на наказанията, лишените от свобода, включени в учебната дейност, са 1170, като 130 от тях първокласници. Във всички затвори има разкрити училища.

Справка на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" показва, че след София, където има 336 ученици /32 от тях първокласници/, най-висок е броят на учениците в Стара Загора - 187, в Ловеч - 143, в Бургас - 103, в Бобов дол - 95.

През новата учебна година в средно училище "Димитър Митев" към затвора в Ловеч има 143-ма ученици от първи до 12 клас, а първокласниците са седем.

"Лишаването от свобода е достатъчно изпитание с трайни последици за всеки човек и за това времето на престоя трябва да се използва за позитивни дейности, които ще намалят риска от рецидив."

С тези думи заместник-министърът на правосъдието Николай Проданов откри учебната година в средно училище "Димитър Митев" към затвора в Ловеч.

В единствения затвор за жени в Сливен за включване в учебна дейност са проявили желание 55.

14 пък са непълнолетните лишени от свобода, които от тази есен вместо в Бойчиновци, ще престъпят прага на класните стаи в напълно ново и модерно обзаведено училище във Враца.

Проданов допълни, че успешното взаимодействие между затвора и училището е довело до подобряване на образованието в затвора.

Училището към затвора в Ловеч предоставя възможност за завършване на основно или средно образование, и паралелно с това придобиване на професионална квалификация по професии.

Получаването на диплома за завършена степен на образование не се различава от тези, получени в гражданските училища.

Всички учители заемат преподавателското си място, според изискванията на МОН.