Правителството отпусна 140 хил. щатски долара по програмата „Фулбрайт", която включва обмен на български и американски стипендианти за обучение, преподавателска и изследователска дейност.

От програмата се възползват и редица български и американски граждани, които получават езиково обучение или организират и участват в международни семинари и конференции.

До сега по програмата са участвали над 440 българи. За миналата година парите, отпуснати от българската страна са били 70 хил. щатски долара, като за сравнение, ежегодно Американският конгрес отпуска за дейността на комисията „Фулбрайт" около 700 хил. щатски долара.

Целта на увеличаването на средствата от страна на България е удовлетворяването на големия интерес на българските преподаватели и студенти към програмата. Увеличението е двойно.