143 проекта за учебници и учебни комплекти за 1-ви и за 5-ти клас от 27 издателства бяха предложени за разглеждане в Министерство на образованието и науката (МОН).

Срокът за тяхното одобрение и разглеждане в МОН е шест месеца. Това заяви по време на открита процедура пред медиите началникът на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” Грета Ганчева, която е и председател на оценителната комисия.

Откритата процедура събра представителите на различните издателства.

Ако бъдат одобрени, предложените учебници ще влязат в употреба от учебната 2017-2018 година.

Проектите за учебници за първи клас, които ще разгледа комисията са 58. Тези за 5-ти клас са 85. Те са за всички останали предмети без „История и цивилизация”. Така учениците от 1-ви до 5-ти клас, които учат по нови учебни програми, но със стари учебници, ще имат нов учебник единствено по предмета „История и цивилизация”. В момента за този учебник тече втора оценка от страна на учителите за неговата пригодност към учебната програма.

„Както знаете, открихме малко по-рано процедурата за учебниците „История и цивилизация” за 5-ти клас. Този учебник - оценяването му от оценителната комисия в министерството приключи”, уточни Ганчева и допълни, че тече проверката от учителите, които преподават.

Очаква се анализите и оценката за пригодност да са готови до 26 август. След това МОН ще сключи договори и ще определи тиража за изданията и последващото им разпространение в училищата.