153 работодатели ще могат да сключват договори със студенти през академичната 2022/2023 година. Това стана ясно след дневното заседание на Министерски съвет. Компаниите ще осигурят работно място на бъдещите висшисти след успешното им завършване, информират от МС. Младите хора се задължават да работят във фирмите след дипломирането си. Междувременно държавата ще покрива разходите за следването им.

Целта на този вид финансовата подкрепа е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и да се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Работодателите в списъка, одобрен от кабинета са предложени от седем министри - на икономиката и индустрията, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, на транспорта и съобщенията и на околната среда и водите. Министърът на здравеопазването е предложил списък с 53 болници (държавни и частни) със заявен недостиг на медицински сестри. Останалите министерства са включили в предложенията си частни и държавни дружества от цялата страна.

Работодателите са заявили необходимост от 1416 студенти. Освен "Здравни грижи", търсени са специалностите "Компютърни системи и технологии", "Транспортна техника и технологии", "Машинно инженерство", "Биотехнологии", "Металургия", "Електротехника", "Железопътна техника", "Хидростроителство", "Агрономство", "Геодезия", "Електротехника", "Машиностроене", "Водоснабдяване и канализация" , "Зооинженерство" и др.

Специалностите, за които ще могат да се сключват договори, все още не са утвърдени от министъра на образованието и науката.