Всеки пети петокласник не разбира какво чете. Този резултат е изведен от националното външно оценяване на четивната грамотност на петокласниците у нас, проведено тази есен от Министерството на образованието и науката (МОН).

На пресконференция в просветното ведомство министър Тодор Танев и екипът му представиха данните за четивна грамотност на база на проучване върху една паралелка от общо 272 училища или сред 5079 петокласници от цялата страна.

Децата е трябвало да се справят с тест с избираеми и свободни отговори и общо 24 задачи от три различни текста: фолклорна приказка, медиен текст и кратък инструктаж с правила за онлайн безопасност.

От максималния бал от 30 точки средно за страната петокласниците са изкарали 16,27, или 54%. 11 региона в страната са демонстрирали резултат под средния.

Служителите на ведомството са пресметнали, че 7 % от всички деца са получили от 25 до 30 точки и уменията им по четивна грамотност са надхвърлили изискуемите за годините им. 75% са се справили без особени затруднения и са демонстрирали прилични умения.

Силно проблемни обаче остават 18% от българчетата, изкарали от 0 до 9 точки. Според МОН повечето петокласници имат добра базова грамотност и са демонстрирали по-добри умения при справяне със задачи с избираем, отколкото със свободен отговор. Трудно обаче остава съставянето на текстове. Оказва се, че инструктивният текст е затруднил най-много петокласниците.

От МОН представиха и резултатите по точки на тестваните петокласници на база на това какъв е майчиният език, който се говори в семействата им. Така децата от български семейства са изкарали 17 точки средно за страната, а петокласниците от турски семейства 12 точки. Най-нисък остава резултатът на ромските деца, които са получили средно 10,51 точки.