Общо 2300 кандидат-студенти ще се явят на предварителните изпити за прием в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", съобщиха от висшето училище. Изпитите са насрочени от 3 до 7 юни. На първата дата е най-мащабният тест - по-български език. На него ще се явят общо 1480 души.

На следващия ден 398 кандидати ще покажат знания по история на България. По три предмета ще изпитват на 5 юни - математика, химия и психология, за тях са се записали съответно 206, 14 и 96 души. Изпитът по психология се провежда за първи път тази година поради огромния интерес към обучението в тази наука през  последните години, обясниха от ПУ.Избралите специалности с английски език и информатика ще се явяват на 6 юни, те са съответно 364 и 80 човека.

За последния  ден от предварителната кампания са насрочени предметите "Биология" - с 95 кандидати, "География" - с 223, и "Физика" - с 8, като по последната дисциплина се провежда тест със събеседване, уточниха от университета.

За някои от специалностите Пловдивският университет е предвидил и допълнителни дати. На 22 юни са организирани предварителни кандидатстудентски изпити за "Педагогика на обучението по музика", "Музика" и "Джаз и поп изпълнителско изкуство". През новата 2013/2014 година акредитираният държавен прием на  ПУ "Паисий Хилендарски" е 4810 места за бакалавърски и магистърски програми след средно образование и магистърски програми по държавна поръчка след "бакалавър".

От тях 3960 за редовна форма и 850 за задочна. Те важат за деветте факултета на
Пловдивския университет, както и за двата филиали - в Смолян и Кърджали, и Техническия колеж в Смолян.