Най-много учениците от София са посочили в своите заявления за кандидатстване профилираните паралелки. Сред най-желаните са 22 СУ с профил "Чужди езици" - английски и испански език (пожелано от 2098 ученици), 164-та гимназия с преподаване на английски език "Мигел де Сервантес", профили с испански и английски език - 1969 ученици и Първа английска езикова гимназия.

Това обяви началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) София-град Ваня Кастрева на брифинг, посветен на резултатите от първото класиране за местата в гимназиите след седми клас. Резултатите са качени вече в интернет, а този следобед се очаква да бъдат разлепени и списъци в гимназиите-гнезда.
Така наречената Испанска гимназия е отново сред най-желаните, въпреки че тази година е изместена от 22 СУ с изучаване на чужди езици.

На второ място по най-желани гимназии са професионалните, а най-много са поискали да учат в Националната-търговско-банкова гимназия - специалносттите Банково дело с английски език - 1296 ученици и Електронна търговия с английски език - 1202 ученици. Другата най-желана гимназия е Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" - специалността Системно програмиране с английски език - 1177 ученици.

Заявеният държавен план прием за тази година е от общо 385 паралелки, от които 236 са профилирани паралелки, а други 149 паралелки са в сферата на професионалното образование. Целият випуск на седмокласниците за настоящата 2018 г. е от 10 071 ученици. Общо подадените заявления са 8896, като 2291 са подадени по интернет, а 5905 на хартия.

Общо са класирани 8256 ученици. Не са класирани 640 ученици, като причината е недобро подреждане на желанията. От тях 96 ученици са ученици извън София. Свободните места, които остават след първия етап на класиране, са общо 729. 1194 ученици не са подали заявление за класиране. В 10 училища няма нито едно класирано дете.

На първия етап на класиране са закрити 15 профилираните паралелки и 16 професионални паралелки. Закритите професионални паралелки са с профил електрообзавеждане, подемно-транспортна техника монтирана на пътни превозни средства, каменоделство, извършване на процедури по балнеоложки и възстановителни дейности, производствено-кулинарни дейности и напитки, автоматизация на непрекъснатите производства, производство на нетапицирани изделия.

На втория етап на класиране, когато учениците, непопаднали на първия етап на класиране, но имащи възможност да се придвижат в по-предно желание, биха запълнили останалите незаетите места. На третия етап могат да участват всички ученици, които не са се записали и не са се класирали.

Запитана какъв е минималният бал от тази година и има ли ученик с максимален бал, който да е приет, Кастрева заяви, че най-високият бал от 500 точки е на кандидат-гимназист от Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски", с профил "Математически", изучаване на немски език. За миналата година отново в Софийската математическа гимназия балът за паралелка е бил най-висок, както и тази година - 479 минимално точки за паралелката с изучаване на немски език.

Минималните средни балове за настоящата година са както следва: СМГ - 456, с английски и немски език; Немската езикова гимназия - 440, 73 училище - 423.500, Испанската езикова гимназия - 416, Технологическо училище "Електронни системи" - 256 точки, Първа английска езикова гимназия - 404.500, Втора английска езикова гимназия - 403.500, Девета френска гимназия - 386, 22 СУ - 381, 35 СУ - 368, 133 СУ - 367.500.

С най-нисък постигнат резултат са училищата с номера: 24, 66, 27, 37, 15, 90 и 40-то училище.

Кастрева припомни, че второ класиране ще излезе на 12 юли и в него ще участват ученици, които са подали заявление са участие във второ класиране. Родителите имат два варианта - да запишат ученика в съответната паралелка или да подадат заявление за участие в следващия етап. Ако се пропуснат стъпките, ученикът губи мястото и то става свободно.