351 кандидат-студенти от традиционните български общности в Украйна, Сърбия, Казахстан, Косово и други са били приети за обучение на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" във ВУЗ-овете в България на първо класиране.

За прием в висшите учебни заведения в страната ни са кандидатствали общо 455 души от традиционните български общности по света.

На първо класиране 222 кандидат-студенти са били приети от Украйна, 100 - от Сърбия, 27 - от Косово. Един етнически българин от Казахстан също е бил приет за обучение у нас.

Медицината и компютърните науки - най-желани от българите зад граница

Медицината и компютърните науки - най-желани от българите зад граница

Искат да ги учат в българските държавни висши училища

Кандидат-студентите от българските общности са кандидатствали за почти всички специалности. Най-много желаещи да учат у нас са избрали специалностите медицина, компютърни науки, икономика, туризъм, транспорт и политически науки.

Най-голямо търсене има за Софийски университет "Св. Климент Охридски". След това младежите от българските общности са избрали медицинските университети в София, Варна, Пловдив, Плевен, Икономическият университет - Варна, и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна.

България открива нови консулства в Украйна, Полша и Молдова

България открива нови консулства в Украйна, Полша и Молдова

Целта е по-качествено обслужване на българските граждани и общности

Според статистиката на Министерството на образованието и науката през тази академична учебна година се наблюдава увеличение на кандидат-студентите от Украйна.