Медицината и компютърните науки се нареждат сред най-желаните специалности, които сънародниците ни в чужбина желаят да изучават в българските държавни висши училища. Това е станало ясно по време на информационна кампания.

Тя е проведена от експерти от просветното министерство сред най-големите български общности в Албания, Косово, Македония, Молдова, Украйна и Сърбия. Целта на информационната кампания била да се набират студенти, докторанти и специализанти за обучение у нас през следващата учебна година – 2016-2017 година.

От МОН поясняват, че кампанията сред българските общности се провежда за пета поредна година. Тази година за пръв път са проведени срещи с наши сънародници в Македония – в Скопие, в Косово – в Призрен и в албанския град Корча.

Бъдещите кандидат-студенти и родителите им са проявили повишен интерес към информационните дни. Това се дължи и на факта, че през предстоящата учебна година е увеличен броят на българите зад граница, които ще могат да кандидатстват за студенти у нас. Бройката е увеличена от 400 на 1000.

Сънародниците ни в Скопие са проявили най-голям интерес към висшето образование в България. На презентацията присъствали над 150 души. След тях са се наредили сънародниците ни в Молдова – над 100 младежи и Украйна – около 100.

Бъдещите кандидат-студенти са получили информация за условията и реда за кандидатстване в държавните висши училища. Всеки един от тях е бил консултиран от експертите във връзка с желанието му за обучение. Родителите пък са получили отговор на многобройните си въпроси.

Информация за условията за придобиване на документ за български произход е представена от представителите на Държавната агенция за българите в чужбина.