В 41 висши училища ще се влиза с оценките от матурите през учебната 2021/2022 година, съобщават от Министерството на образованието и науката.

Това важи за зрелостните изпити по български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, чужд език и по някои от останалите предмети.

В университети, които предлагат обучение по повече професионални направления, с оценката по български език и литература може да се кандидатства за над 20 специалности. Такива са Софийският университет "Св. Климент Охридски", Великотърновският университет "Св.св. Кирил и Методий, Пловдивският университет "Паисий Хилендарски", Русенският университет "Ангел Кънчев", Тракийският университет в Стара Загора, Шуменският университет " Епископ Константин Преславски" и Югозападният университет "Неофит Рилски" в Благоевград.

Оценките от матурите важат за всички специалности в УНСС, както и за тези в Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов. В Химико-технологичния и металургичен университет в София зрелостниците ще могат да кандидатстват за 25 различни специалности с резултатите от изпитите по химия и опазване на околната среда, математика, физика и астрономия и български език и литература.

ВУЗ-овете да накарат студентите да четат всеки ден

ВУЗ-овете да накарат студентите да четат всеки ден

Това е знакът за качествено висше образование според просветния министър

Техническите университети във Варна, Габрово и в София също ще приемат студенти с оценките от зрелостните изпити по български език и литература, по математика и по физика и астрономия в повечето си специалности.

В Националната музикална академия в столицата от тази година ще се приема с ДЗИ или с изпит по теория и практика на професията за квалификация в училищата по изкуства за определени специалности. В Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив също има специалности, в които ще може да се кандидатства с оценка от ДЗИ по професия.

В Националната спортна академия ще приемат с оценка от матура в специалности "Спорт", "Физическо възпитание" и "Кинезетерапия". С матура ще се влиза и в Академията на МВР за някои специалности, по които обучението е задочно.

Само с резултатите от зрелостните изпити няма да може да се кандидатства в останалите 11 от 52 акредитирани висши училища. Сред тях са НАТФИЗ, НБУ, НХА, Военната академия "Георги С. Раковски", както и по военните специалности във военните училища във Велико Търново и Долна Митрополия. Същата е ситуацията и с медицинските университети. Частично оценките от държавните зрелостни изпити по биология ще се използват при формиране на състезателния бал при специалностите "Здравен мениджмънт" "Логопедия" и "Медицински оптик" в Медицинския университет във Варна. В МУ в Плевен в балообразуването с определен коефициент ще участва оценката по биология от матурата, но не за всички специалности.

Информация за признаване на резултатите от матурите за кандидат-студентската кампания 2021 година в университетите е публикувана на страницата на МОН на адрес: https://www.mon.bg/bg/111

Начините на балообразуване за специалностите се предоставя от съответното висше училище.