Днес се провежда държавният зрелостен изпит по български език и литература и изпита по български език и литература за изпита след VII клас. Ще се явят над 52 000 абитуриенти.

От 05.10 часа в зала 5 на пред журналисти в Министерството на образованието и науката бе генериран изпитният вариант. Изтеглен бе вариант 24, като по-късно ще бъдат разкрити подробности. 

От 8.50 часа отново в МОН ще бъде изтеглен изпитният вариант (от три възможни) по български език и литература за изпита след VII клас.

Припомняме, че изпитите започват в 8.00 часа. Учениците трябва да се явят в съответните училища поне 15 минути преди началото на изпита. Учениците няма да бъдат допускани до изпита без документ за самоличност и служебната бележка за допускане до изпита. Пише се само с черен химикал.

Националното външно оценяване след VII клас започва в 10 часа. Учениците трябва да се явят половин час по-рано. Очаква се над 60 000 седмокласници да се явят на изпита. 

Право на присъствие на матурите ще имат и до трима представители на родителите на учениците от училището, в което има изпит. Те са определени 30 дни преди провеждането на ДЗИ от училищното настоятелство. В училищата, в които няма настоятелства, допълнителните наблюдатели ще се избират от родителите на учениците в Х и ХI клас.

13 500 квестори ще следят за реда на матурата. Предвидено е във всяка изпитна зала да има по двама квестори. Такива ще има и в коридорите, както и на входовете на училищата.

Тази година и видеоконтролът по време на матурите ще бъде засилен - на зрелостния изпит по БЕЛ ще има 4 049 камери, а на втората матура - 4 147 камери. Предвидено е общо 50 представители на МОН и регионалните управления на образованието да наблюдават изпита в реално време. Те ще могат и да сменят училищата и залите, които наблюдават. Няма да има зала, за която да не бъде осигурено видеонаблюдение, категорични са от просветното министерство.

Тази година контролът ще бъде засилен и от прилагането на модулния метод. Възможните комбинации на изпита по български език и литература ще са 11 718 750. За първи път матурите ще се проверят електронно и децентрализирано - в 41 центъра за оценяване.

Припомняме, 32 висши училища на територията на страната ще приемат кандидат-студенти в различни специалности с резултата от държавния зрелостен изпит по български език и литература.