Близо 53 000 зрелостници ще се явят на всеки от двата задължителни зрелостни изпита в края на май. Първата матура - по български език и литература, ще се проведе на 21 май от 8.00 часа, а на 23 май в същия час ще започне и вторият зрелостен изпит по предмет по избор. Матурите по желание ще са между 28 май и 31 май.

Тази година най-много завършващи са избрали да се явят на втори задължителен изпит по английски език - общо 14 612. Вторият най-желан предмет е биология, като матура по него ще положат 11 076 ученици. Други 11 036 зрелостници са предпочели в дипломата им за средно образование вместо оценка от втора матура да се запише средноаритметичната оценка от изпитите по теория и практика на професията, която са изучавали в професионална гимназия.

Малко под 6000 ученици ще държат матура по география. На изпит по философия пък отиват 4300, а по математика - над 2200. Тест по история и немски език ще положат повече от 1000 дванадесетокласници.

Матура по желание тази година са заявили 888 ученици. От тях най-много ще се явят на математика - общо 310 зрелостници.