Учениците от 6-и, 9-и и 12-и клас се завръщат в класните стаи за период от две седмици, по силата на ротационния план за обучение, изготвен от просветното министерство. Към онлайн обучение преминават децата от 5-и, 10-и и 11-и клас, които до 2 март учеха в присъствена форма.

До края на седмицата се очаква крайното решение относно графика на пролетната ваканция, информира БНР.

Предлагат нови дати за пролетната ваканция на учениците

Предлагат нови дати за пролетната ваканция на учениците

Предложението е на отрасловия съвет към МОН

По предложение на Отрасловия съвет в системата на средното образование се обмисля вариантът учениците да имат две ваканции вместо една. Предложението е  мотивирано с интензивната натовареност, породена от редуването на присъствено обучение и занятия в електронна среда.

Учениците от 5, 10 и 11 клас се връщат в час

Учениците от 5, 10 и 11 клас се връщат в час

Децата до 4-ти клас остават в класните стаи