70 процента от завършилите висше образование не работят на позиция, която изисква такова. Това каза в Бургас заместник-министърът на образованието Николай Ненков.

Той добави, че специалностите, при които има качество и реализация, ще получат по-голямо финансиране, а на тези, които нямат - ще бъдат спрени.
Това предвижда новата методика за финансиране, ако бъдат приети промените в Закона за висшето образование.

По думите на Ненков има завишение на броя на специалностите в университетите и това се прави за привличане на студенти.

"Моята оценка е, че около 1/3 от специалностите, разкрити в последните години, вероятно ще отпаднат", заяви заместник-министърът.

Николай Ненков посочи още, че ще има университети с еднакви специалности, които ще бъдат закривани там, където има слаби резултати и ниско качество. В Бургас пред заместник-министъра бяха отчетени и резултатите от проекта "Студентски практики".