Българската народна банка (БНБ) обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2020 година, съобщиха от БНБ.

Стипендиите за 9-месечен период са:

  • две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър";
  • една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Документите на кандидатите се подават в срок до 9 декември 2019 г.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ.

От създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега са кандидатствали общо 405 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 34.