Приключи първият целеви тираж от кампанията „Печелиш и помагаш" за набиране на средства за стипендии за деца сираци, приети във ВУЗ.

Продадени са общо 46 459 броя билети от Държавната парично-предметна лотария.
11% от постъпленията от тиража, или 5110.49 лв. ще бъдат заделени за стипендии. Подсигурени са пет стипендии за деца сираци, приети във ВУЗ.

Стипендиите, които се раздават по програмата на фондация „Сирак" и фондация „Помощ за благотворителността в България", са в размер на 1000 лв. "Еврофутбол" дарява отделно допълнителни средства за кампанията.

За месец април индивидуалното дарение на "Еврофутбол" е:

  • 5 стипендии с размер на 1000 лв., за сираци- студенти, които са приети в първи курс на ВУЗ с общ успех от дипломата за завършено средно образование и оценка от приема във ВУЗ- средно над 5.00 или за сираци- студенти във втори курс със среден успех от предходната година над 5.00
  • 10 стипендии с размер на 700 лв., за ученици- сираци, обучаващи се в последен гимназиален курс

Разпределението на средствата и избор на стипендианти се реализира съвместно от фондация „Помощ за благотворителността в България" и фондация "Сирак". Двете фондации разглеждат постъпилите кандидатури и по съответните критерии създават списък с подходящите за стипендии кандидати. Отпускат се толкова стипендии, колкото са набраните средства.

Междувременно стартира и втория целеви тираж от кампанията „Печелиш и помагаш"- „Набиране на средства за изграждане на площадки за развлечение и спорт в отговор на стреса и агресията".