До 2019 година преструктурират по програма Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, съобщиха от Министерския съвет. За целта отпускат допълнителни средства в размер на 1 337 000 лева.

Те са за разплащане на просрочени задължения за хонорари по магистърските програми за учебната 2014-2015 и учебната 2015-2016 година, както и за разплащане на задължения по сключени договори за строително-монтажни работи в размер на 163 000 лева.

Решението е прието след предложените от висшето училище действия за преодоляване на финансовите затруднения на университета и изготвената оздравителна програма и неотложни мерки.