Младежи от четири дома за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, са преминали обучение за самостоятелен живот след напускане на домовете.

Пилотната програмата е обхванала над 100 деца на възраст от 16 до 18 години от Велико Търново, Ловеч и Севлиево, предаде БНР.

Те са обучени как да общуват в нормална среда, изградили са навици за самостоятелен живот и са придобили професионални умения, а целта е придобитите умения да им помогнат да си намерят по-лесно работа.

Предстои този модел, който е финансиран от Швейцария, да бъде приложен в социални институции и в други общини.