Преди дни ви разказахме за модернизираното обучение по чужди езици в 18-то средно училище "Уилям Гладстон". Иновациите обаче не спират до тук.

Интерактивни задачи, дигитални дъски, 3D принтери, компютърно моделиране и изцяло обновени кабинети по физика, химия и биология са сред технологичното развитие на учебното заведение.

"За да се подготви един хубав, смислен, интердисциплинарен и интерактивен урок изисква отдаденост, посветеност, търпение и професионализъм на учителите", заяви директорът Вили Стойчева.

Дигиталните иновации обхващат паралелките от 1-ви до 12-и клас.

Математически елементи на географската карта е упражнителен урок, който се преподава от двама учители - по математика и география. В класната стая децата са разделени на отбори и работят заедно по групи. Процесът улеснява преподавателите при изпитването на учениците, защото се прави връзка с дигиталните екрани към главната дъска. Този метод позволява по-бърза проверка на знанията и предизвиква старание в учениците.

"Не е нужно да ставаш пред целия клас - нещо, от което на моменти доста деца биват стресирани и се притесняват", обясни преподавателят по география Лазар Павлов. Така учениците могат от място да решават задачи, свързани с експедиции и търсене на съкровища. Това, според него, работи изключително добре особено в прогимназиален етап.

Учениците разполагат с електронни учебници и такива, които се предоставят от училището. По-голяма част от учебното съдържание се застъпва за дейности по интереси като природни науки, технически и математически. Децата имат и тетрадки и учебници, но при този тип обучение не са необходими, смята Павлов.

Проектът "Твоят час" стартира през 2016 година, като средно по около 250 000 ученици годишно в страната са участвали в дейностите по интереси.

Математически задачи и изчисления на мащаби и дроби улесняват изучаването на елементите от географската карта. "Всеки един предмет има връзка с различни предмети. Идеята е учениците да разберат, израствайки, че няма нищо самостоятелно. Географията не се учи просто защото е само география, така и математиката. Всички тези предмети са в нашия живот", подчерта преподавателят.

Какво се случва обаче, ако някой от дигиталните екрани не работи?

"Веднага този отбор се разформирова и бива разпределян към останалите. Целта е тези деца да следят урока и да вземат решение при поставен проблем", обясни Павлов.

Дигиталните нововъведения създават по-добра комуникация между преподавателите и учениците, както и благоприятна среда за по-лесно усвояване на материала.

Мотивацията, ангажираността на учениците и учителите, както и доброто отношение помежду им движат напред институцията, сподели още директорът и изрази мнение, че възпитанието на децата е от ключово значение за техния напредък.

Директорът обяви, че ще насочи усилия за съвършена дигитална среда и непрекъснато подобряване на квалификацията на учителите. По думите й, съществува малък процент ученици, които не могат да бъдат включени в проектнобазираното образование заради фактори като семейната среда и възпитанието им. Това изисква от учителите повече усилия и процесът се забавя. "Всичко обаче се постига с труд, задълбочени усилия и влагане на усърдие във всяко нещо, което правим", убедена е Вили Стойчева.