В едва 4% от училищата у нас е ваксиниран над 70% от персонала срещу COVID-19. При детските градини този дял е 3%. Това показва проучване на Министерството на образованието и науката, проведено в началото на юли.

В близо 2/3 от училищата ваксинираните педагогически и непедагогически специалисти са под 30%. При детските градини такова е положението в 75% от екипите.

От МОН подчертават, че ваксинирането на заетите в детските градини и училищата е ключова предпоставка за присъственото провеждане на учебните занятия през предстоящата учебна година.

По тази причина ведомството започна информационна кампания за ваксиниране в системата на предучилищното и училищното образование. Идеята е заетите в системата да могат да направят информиран избор за или против ваксините.

МОН обмисля сертификати за училищата с поне 70% ваксинирани

МОН обмисля сертификати за училищата с поне 70% ваксинирани

В момента едва около 30% от педагозите са имунизирани

Провеждат се регионални срещи с директори на детски градини и училища, на които медицински специалисти с национален и регионален авторитет отговорят на въпроси за ползите и рисковете от ваксините срещу коронавирус. Предвиждат се и повсеместни разговори по темата на ниво училище.

От МОН посочват, че изготвят обновени насоки и полезни материали за връщане към присъствено обучение след продължително обучение от дистанция, както и за потенциално спешно преминаване отново към дистанционни занятия. Те ще бъдат разпространени до училища и детски градини през регионалните управления на образованието. Ще бъде осигурена актуална база с информация и материали относно личното здраве и безопасност в пандемията за нуждите на образователната система.

Твърдо против ваксините са 20% от учителите

Твърдо против ваксините са 20% от учителите

25% от родителите искат децата им да бъдат тествани

От министерството подчертават, че лятото е най-подходящият момент за имунизация заради малкото болни.

Членовете на Отрасловия съвет в системата на предучилищното и училищното образование също са на мнение, че информационната кампания е необходима.

Взето е решение учителите, които се ваксинират, да получат два дни допълнителен платен отпуск. Те ще могат да го ползват по свой избор - наведнъж или на два пъти след първата или след втората доза ваксина.

Училищата, които достигнат поне 70% ваксиниран персонал, ще получават специално свидетелство от МОН за принос към опазване на общественото здраве.