Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" бе отличен от Европейската комисия с европейски знак за постижения в реализацията на  Болонския  процес, съобщи радио Варна.
Отличието се присъжда на университети, които са показали значими  резултати при прилагането на европейската система за трансфер и натрупване на кредити и при издаването на приложения към дипломата.

Варненският университет е първият в България, получил европейско признание за постижения в Болонския процес.

Със европейския знак бяха отличени 65 висши училища от 16 страни.

Главната цел на Болонския процес е до 2010 г. да бъде създадено „европейско пространство на висшето образование", в което студентите да имат голям избор между висококачествени учебни курсове и дипломите им да се признават без затруднения.

На церемония в Брюксел еврокомисарят по образованието и културата Ян Фигел, връчи на  ректора на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" проф. Анна Недялкова знака за Европейско дипломно приложение.