Общуването във Фейсбук и Скайп влиза в русенски училища като нов модел на неформално обучение. То се прилага по програмата за ранна превенция на риска. Инициативата е на комплекса за социални услуги в Русе, който се управлява от сдружение "Еквилибриум" и клуб "Отворено общество" в града, съобщава Дарик.

Начинът, по който децата общуват в Скайп или Фейсбук може да е ключ за разрешаване на проблемите с дисциплината в клас и да доведе до подобряване на академичните резултати, твърди Дейвид Бисет, председател на сдружение „Еквилибриум".

В малък мащаб и неформално моделът се използва във Великобритания и дава добри резултати. Една от причините за проблемите с дисциплината, успеха и отсъствията от училище е, че децата вече са „дигитални туземци", счита Бисет. Те са родени в свят на технологични новости, който остава непонятен за голяма част от възрастните.