50 родители в Бугас ще бъдат глобени заради отсъствия на децата им от училище, съобщиха от общината.

От там допълват, че в края на учебната 2009-2010 година на 50 родители са съставени актове за това, че децата им не посещават училище. Документи за санкциите не са връчени само на трима от тях, поради липса на актуален адрес, на който да бъдат открити.

Глобите са минимални - от 10 до 20 лева. Това е заради броят на отсъствията, както и заради факта, че се касае за първо нарушение.

За миналата учебна година най-много санкции за отсъствия от училище са наложени в ОУ „Христо Ботев" - кв. Победа и ОУ „Васил Левски" - кв. Долно Езерово.

Глобени са родители и на ученици в СОУ „Константин Преславски", ПМГ и др. Събирането на глобите продължава и в момента.

От  общината благодарят за съдействието от страна на ОДП - Бургас при издирване на родителите и връчване на актовете.

Училищните ръководства тази учебна година ще подават ритмично сведения за отсъствията на учениците, за да бъде отреагирано своевременно и да се сведе до минимум непосещаването на учебни занятия, допълват от общината.