Част от състава на Стопанската академия „Д. А. Ценов" в Свищов се опасява от манипулации при избора на нов ректор на Академията.

Инициативният комитет, който стои зад кандидатурата на доц. Иван Марчевски, преподавател в катедра „Маркетинг", изрази на пресконференция в столицата своите притеснения, като сигнализира и за редица административни нарушения.

По думите на ръководителя на катедра „История, социология и философия" в СА Иван Върбанов вече четвърти ден в Академията тече проверка на МОН по сигнал на комитета, като е подадена и жалба в Административен съд - Велико Търново и вече има заведено дело за административни нарушения.

Върбанов обясни, че Общото събрание на СА е от 139 души, а Академичният съвет трябва да е от 25 до 45 членове по законови разпоредби. Съветът в момента е нелегитимен, смята той, като се аргументира с това, че четирима членове са пенсионери и няма как да са членове, мандатът им е прекратен по правилник. Трима от хабилитираните членове са на възраст над 65 г. Един преподавател от квотата на нехабилитираните преподаватели вече е хабилитирано лице и мандатът й трябва да е прекратен, но тя все още се води член, обяви преподавателят.

По думите му, от квотата на докторантите редица представители вече са завършили и нямат тази роля. Числеността на академичния състав при гласуването му 2011 г. е била 39 души, сега е 20-24 души, което е под минимума от 25 души, регламентиран в Закона за висшето образование, пък е едно от другите нарушения на този ръководен орган.

Нелегитимни са всички действия, осъществени от това събрание. Липсва публично оповестен ред за избор на ръководство, на отделни квоти, убедени са част от преподавателите в Академията. Те твърдят, че при последното гласуване за избор на вътрешноуправленски орган не е упражняван тайния вот, както е редно, а през цялото време при гласуване в помещенията присъствали по заповед на ректора по двама преподаватели.

На база резултатите от назначената от МОН проверка инициативния комитет се надява на ефективна реакция. Да се пресекат порочните практики, които петнят системата, настоя Върбанов. Той подчерта, че е притеснен за легитимността на предстоящия избор на ректор на СА в актуалните административни условия в Академията и именно тази част от нарушенията е засегната в съдебната жалба.