Книгоиздателският и книгоразпространителският сектор са пред колапс, твърдят от асоциация "Българска книга" в писмо, адресирано министъра на културата Боил Банов и министъра на финансите Владислав Горанов.

В писмото се посочва, че периодите на криза се отразяват винаги изключително зле върху потреблението на култура, а стресираното населението вече не отделя средства за книги, музика и културни продукти. Освен това книжарниците в моловете, които основно осигуряват печалбата на сектора, са затворени.

Това е пречка за издаването на нови книги, а освен това не могат да се покриват и текущите задължения към печатници, за авторски права, заплати и хонорари. Повече издателства имат малко постоянно наети кадри и не могат да се възползват от предвидената от правителството помощ за изплащане на заплати в размер на 60%. Освен това работят основно със специалисти на свободна практика - преводачи, писатели, редактори, художници, дизайнери, които са самоосигуряващи се.

От "Българска книга" се обръщат със следните искания:

  1. Да бъде отпусната сумата за попълване на колекциите на обществените библиотеки в размер на 9 млн. лв., в съответствие с предвиденото в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване, издаден от министъра на културата на основание Закона за обществените библиотеки. В настоящата кризисна ситуация е още по-наложително да бъдат предприети спешни действия за финансово обезпечаване на заложените в стандарта параметри за брой книги на човек от населението. Тази сума отразява актуалните данни за населението и цените на книгите. Считаме, че средствата за библиотеките не са извънреден разход за държавата, те са дължими и с години държавата не изпълнява своите ангажименти. От друга страна приходите от продажбите на книги на библиотеки биха "захранили" - макар и минимално - веригата "книжари-издатели-автори-преводачи-художници" и биха подпомогнали така уязвимото съсловие на творческите кадри. Подобни политики и мерки се предприемат в редица европейски държави
  2. Да бъде увеличен значително бюджетът на програмата на Министерството на културата за финансиране на проекти на библиотеките за закупуване на книги, както и да бъде премахнат ненужният формализъм при разглеждането и одобряването на проектите. В това отношение Асоциация "Българска книга" е готова да окаже пълно съдействие с конкретни предложения.
  3. Да бъде създадена специална програма за подпомагане на превода на качествена чуждестранна литература.
  4. Да бъде отделен специален бюджет за подпомагане на издателствата за справяне с последиците от кризата, като се отчете значението на книгоиздаването за културното и духовното развитие на отделния човек и обществото като цяло.