С изпит по история на България продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г., съобщават от най-старото висше учебно заведение у нас. 

В 9 часа в 65-та аудитория в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна изпитът по история на България. Димитър Иванов от София изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България.

От подготвените от изпитната комисия теми бяха изтеглени: "Териториално разширение и централизация на Българското ханство при управлението на хан Крум и хан Омуртаг" и "Първа Балканска война (1912-1913 г.)", както и вариант № 1 на теста.

974 са кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова поздрави кандидатите и изрази увереността си, че всички са се подготвили отлично, в което ще убедят членовете на изпитната комисия. Проф. Божанкова пожела успех на всички явили се на изпита по история на България.

Деканът на Историческия факултет доц. Тодор Попнеделев също поздрави кандидатите за желанието им да станат студенти в истинския университет на България и им пожела успех. Той представи членовете на изпитната комисия проф. Пламен Митев, проф. Веселин Янчев, доц. Георги Николов и проф. Тодор Мишев.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност "Право", а с изпит по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански или италиански език - специалност "Международни отношения".