След днешна пресконференция на родители и учители от Националната гимназия по древни езици и култури, Министерството на културата смята за необходимо да напомни, че
сградата на гимназията на ул. „Баба" № 16 се намира на този адрес повече от двайсет години.

Всички родители, учители и ученици знаят прекрасно този факт. Когато родителите са си записвали децата, те са ги записали именно на това място - в сградата на НГДЕК на ул. „Баба" 16 в кв. "Модерно предградие", се казва в позиция на МК, изпратена до медиите.

Сградата на гимназията е ремонтирана с европейски средства и задължение на принципала - министъра на културата, е да върне училището в собствения му обновен дом след приключването на ремонта. Това е направено със съответната заповед и учебният процес от 4 март 2015 г. насам се реализира именно там.

В обновената с европейско финансиране сграда на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" няма азбест и това бе доказано от три специализирани проверки на РЗИ.

С Постановление на Министерския съвет Класическата гимназия, както и останалите 22 училища по изкуствата, се ползват и с много по-висока издръжка от държавата за един ученик, точно защото Министерството на културата държи на високото равнище на образованието тук. Така например докато в едно обикновено училище годишната държавна издръжка на едно дете е 1632 лева, то в Класическата гимназия тази сума е в размер на 2382 лева.
Освен това от Софийския университет и от БАН са привлечени общо 5 преподаватели, които да обучават възпитаниците на Класическата гимназия.

Министерството на културата не е оказвало натиск нито на ръководството, нито на учители от Класическата гимназия. В тази връзка спекулации са изказаните на пресконференцията днес твърдения, че "Министерството оказвало неимоверен натиск".

Министерството на културата ще поиска днес от Регионалния инспекторат по образованието да провери учебния процес в Класическата гимназия.
Проверката е предизвикана от сигнали на родители, изпратени до Министерството на културата, в които се посочват нарушения в хода на учебните занятия. Регионалният инспекторат по образованието е компетентният орган за извършване на такива проверки.  
Призоваваме родителите и учителите от Класическата гимназия, които организираха днешната пресконференция, да спазват законите и да не намесват децата в спорове.