За последните няколко години сме извели над 500 деца от домовете за медико-социални грижи. С това се похвалиха на съвместна пресконференция от здравното министерство и от Държавната агенция за закрила на детето

Двете институции представиха и пореден изпълнен проект в сферата на деинституционализацията, като във финансовите рамки на малко повече от 1 милион лева са закрити 8 подобни домове - в Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София и Търговище.
В тях са били настанени около 400 деца до 3 години, които вече са при приемни семейства, осиновители или са обект на друг тип специална грижа.

От въпросните новозакрити 8 домове 197 деца да осиновени, 165 са в приемни семейства, а 99 са при биологичните си родители.

За сметка на това пък има нови 3 центъра за приемна грижа и осиновяване, центрове за настаняване и грижи, както и 8 нови центъра за майчино и детско здраве.

По думите на ръководителя на проекта Ани Темелкова - главен експерт в Министерството на здравеопазването, за 2012 година 190 деца до 3-годишна възраст са били настанени в такива домове. За тази година те са само 26, доволни са от МЗ и ДАЗД.

За последните три години ведомствата са предотвратили 295 малчугани да попаднат в подобен тип институция.

Мисията деинституционализация е възможна, убедена е Темелкова. Тя подчерта, че самата идея на домовете за медико-социална грижа се е променила през годините. Те са били създадени за осигуряване на лечение на деца, които поради социални причини не могат да го получат благодарение на своите семейства. Постепенно обаче те се  превръщат в поредната институция, която приютява деца - днес близо 70% от настанените в тях малчугани са съвсем здрави.