Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова заяви в Парламента, че ще настоява да бъде дадено право на инспектората към Агенцията за социално подпомагане не само да проверява как се доставят закуските в училищата, но и да налага санкции при установени нарушения, предаде БНР.

Масларова съобщи, че инспекторатът усилено проверява как се доставят закуските в училищата. Те са над две хиляди в цялата страна и вече са проверени повече от половината от тях.

Най-често констатираните нарушения според Масларова са даването на чай или айран, вместо на мляко, даването на закуски от фирми без сертификат, даването на мляко в чаши, които не са за еднократна употреба. Тя заяви също, че в някои училища течността се приготвя в самото училище в кофи и се предоставя на децата.

Ние ще трябва да намерим точен баланс между изискванията на закона, но и спазването на закона от страна на всички, които ще хранят децата на България."
Е. Масларова

Програмата за закуска и топло мляко за учениците от 1 до 4 клас ще продължи до 2009 г. , защото е включена в пакта за икономическо и социално развитие, каза още министърът на труда и социалната политика. Тя съобщи, че ще направи всичко възможно тази програма да бъде разширена и да обхване всички ученици до 8 клас.