Матурите започнаха. Учениците от XII клас вече са по училищата, където са разпределени да се явят на изпит по български език.

Изпитният вариант бе изтеглен както обичайно в 5:00 часа сутринта в сградата на Министерство на образованието и науката. Вариантът, по които зрелостниците ще показват знания, е номер 24. Той бе изтеглен от общо над 11 млн. възможности.

Изпитът започна в 8:00 часа. Матурата по български език и литература е разделена на три модула.

Първият продължава час и половина. Той представлява тест със затворени отговори. Вторият модул продължава един час и съдържа 10 въпроса.

Учениците не могат да излизат докато работят по модулите, но могат да излязаат от залата между тях. Третият модул е с времетраене два часа като се пише интепретативно съчинение или есе. От стаята може да се излиза час и половина след началото на модула.

На изпит днес са и учениците от VII клас. Техният изпит започва в 10:00 часа тази сутрин и е вход за приемане в гимназии.

Учениците от VII клас трябва да са в училищата, които учат в 9:30 часа. Техният изпит е от два модула - едночасов тест и преразказ, който децата трябва да напишат за час и половина.