Министерство на образованието и науката (МОН) и бизнесът ще финансират заедно научни проекти в ИКТ сектора

Заместник-министърът на образованието Костадин Костадинов се похвали, че просветното ведомство вече работи по модел за финансов инженеринг. Той проведе първата си от общо четири срещи с водещи компании в ИКТ сектора (информационни и комуникационни технологии), както и с бизнес асоциации. 

Причината за срещите е една - ведомството се стреми към съфинансиране на научни проекти. Планира се създаването на възможност за публично и частно финансиране на проекти в направления, очертани от бизнеса като приоритетни

За 2014 г. държавата е заделила 0,24% от брутния вътрешен продукт (БВП) за научни изследвания, докато бизнесът е дал 0,54%, отчете Костадинов. Според него тази нагласа на бизнеса да инвестира в научен труд у нас трябва да бъде по-сериозно застъпена.

Именно затова ще се изготвят приоритетни направления, в които ще се финансират научни проекти по нов модел - и от страна на бизнеса, и от страна на държавата през Фонда за научни изследвания. 

Първата такава среща, на която участваха представители както от компании като Hewlett Packard и VMware, така и български фирми и бизнес асоциации, е очертала няколко важни области, които могат да станат обект на спонсорирани проекти - обработка на големи бази данни, киберсигурност, прогнозни алгоритми и анализи, фармация и здравеопазване. 

Ако МОН също помага с финансиране, вместо по един проект с български университет годишно, ще можем  да осъществяваме по няколко - това ще спомогне и за развитието на ВУЗ-овете, обясниха представители на бизнеса.

Предстои обаче да се уточнява за кого ще бъдат интелектуалните права на крайния продукт на съфинансираните научни изследвания. Според МОН при публично и частно финансиране собствеността трябва да се договаря изрично

Планът на просветното ведомство е за този тип финансиране да има отделен конкурс за проектите по Фонда за научни изследвания. Фундаменталните изследвания ще продължат да се финансират от Фонда, като конкурса за проекти по тях ще остане непроменен.

Конкурсното начало обаче ще се раздели на два различни модела - досегашният за фундаменталните изледвания, и нов тип за проектите, подадени за съфинансиране с помощта на бизнеса. Роботиката и креативните индустрии ще бъдат обект на специално финансово внимание от страна на бизнеса, стана ясно още днес. 

Следващата среща от серията дискусии на МОН ще се проведе на 16 февруари - този път тя ще бъде насочена към уточняване научните потребности на Асоциацията на генеричните производители (БГФармА).