Изграждане на "STEM центрове и иновации в образованието" по Националния план за възстановяване и устойчивост с цел разширяване на приема и обучението по информационни технологии - България изостава от цяла Европа. До този извод стигнаха представители на Министерство на образованието и най-големите фирми и асоциации в сектора, които присъстваха на заседание на Комисията по образование в парламента. Именно там протече дискусията, на която присъства служебният министър Сашо Пенов.

Той коментира, че целта на изграждане на STEM-центровете в училищата е да става децентрализирано, но МОН е засякло уговорки между директори с различни търговски дружества.

Като друг проблем Пенов отбеляза и липсата на учители по информационни технологии, като най-голяма била тя именно в най-големия град София. Сравнено със столицата, например, в Благоевград - били най-напред в оборудването и програмата.

Оценката на МОН е, че преструктурирането на класните стаи в страната върви умерено. Проблем са и родителите, които не могат да си пречупят мисленето за смяна на ориентацията на децата от езикови паралелки към IT специалности, отбеляза още Сашо Пенов.

Правят технологични центрове и в най-затънтените селски училища

Правят технологични центрове и в най-затънтените селски училища

Предвижда се до 2026 година да бъдат създадени 2240 STEM центъра

Депутати се изказаха в полза на промените и преструктурирането. Красимир Вълчев от ГЕРБ посочи, че дори специалности като "Право" и "Медицина" ще изискват промяна.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" анализира, че промяната е силно необходима и дори вече закъсняла.

Стоян Михайлов от Асоциация по роботика и информатика изтъкна, че има преди всичко липса на учители, готови за навлизането на роботиката и изкуствения интелект. Българските деца няма да могат да догонят Европа, смята той.

От "Телерик" взеха думата, за да обяснят, че опитват да подготвят децата на бъдещето и работят на терен на 47 населени места, първо с преподавателите. Установено било, че голямо препятствие е учебното съдържание.