Министерството на образованието и науката (МОН) препоръчва на училищата да предприемат организирани пътувания в Италия и други държави, в които има регистрирани случаи на зараза с новия коронавирус COVID-19, съобщават от ведомството.

Препоръката включва ограничение на пътуванията, организирани по линия на участие на ученици и учители в различни международни програми и проекти, както и по отношение на екскурзионни пътувания от училищата.

МОН издава предписанието с цел гарантиране в максимална степен на сигурността на учениците и учителите и опазване на тяхното здраве.