548 ще са иновативните училища в България през учебната 2023/2024 г. - с 6 повече от миналата година. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане списък.

В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната, съобщават от Министерство на образованието и науката.

Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Половината училища вече са иновативни

Половината училища вече са иновативни

От проекти за критични мислене до нови управленски модели при директорите

Общо 252 проекта са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

69 училища, които през учебната 2022/2023 година не са били иновативни, сега имат одобрени проекти.